AKTUALNE PRZETARGI

Organizator:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów
tel. 41 38 318 27

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

PRZETARG 1/2012:

Sukcesywne dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2012r.

(z dnia 28.12.2011r.)

 

-OGŁOSZENIE

-OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia

-Oferta

-Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie art. 22

-Oświadczenie art. 24

-Wykaz dostaw

-Umowa

-SIWZ

WYNIKI PRZETARGU 18/2011:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.01.2012r.)

 

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.01.2012r.)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl