AKTUALNE OGŁOSZENIA

Organizator:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów
tel. 41 38 318 27

OGŁOSZENIA

 

OPŁATA SKARBOWA

na podstawie:

 

UCHWAŁY NR  XVI / 90 / 04 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO z dnia  9 czerwca 2004r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczenie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 

 

 

 

 

Zamieszczone pliki dokumentów oraz rysunków proszę otwierać za pomocą darmowej wersji programu Acrobat Reader,  który można pobrać ze strony: http://www.adobe.com

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl