Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

Strona główna

Siedziba

Dyrekcja

Telefony

Przetargi

Ogłoszenia

Drogi

Gminy

Informacje

ZUD

Instytucje

Formularze

BIP

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych:

mgr inż. Jerzy Muszyński

 

Kierownik Drogowej Służby Interwencyjnej:

inż. Krzysztof Szarek

e-mail: kbszarek@poczta.onet.pl

 

Kierownik Sekcji Dróg i Mostów:

mgr inż. Roman Suchoń

e-mail: roman_such@op.pl

   
   

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, NIP: 659-13-31-127, REGON: 299943221